Ceník

Ceník prací

Konzultace a nacenění služeb provádíme zdarma.

Cena frézování pařezů

Cena odfrézování je určena dle průměru pařezu:  Ø 1 cm = 12 Kč

Příklady

  • pařez o průměru 50 cm, výšky 15 cm = 600 Kč  
  • pařez o průměru 100 cm, výšky 15 cm = 1200 Kč

 Co ovlivňuje cenu frézování pařezu?

  • počet frézovaných pařezů (více pařezů, nižší cena)
  • průměr frézovaných pařezů (měří se v nejnižším místě, u země)
  • požadovaná hloubka frézování (na trávník stačí 10 cm, na keře 20 cm)
  • tvrdost pařezů (o jakou dřevinu se jedná)
  • stanoviště (svah, kamenitá půda, omezený přístup apod.)
  • zda je požadován také odvoz vyfrézované hmoty či nikoliv

Cena štěpkování

Cena štěpkování je určena dle hodinové sazby štěpkovače a jeho obsluhy:  

  • 1 motohodina (mth) = 800 Kč
  • 1 pracovník = 150 Kč

K ceně je nutné připočítat dopravu frézy nebo štěpkovače na místo.